فاممت

شما کدام یک هستید!! بنیانگذار، تسهیل گر یا مدیرعامل؟

نوامبر 5, 2016

Are You a Builder, Accelerator or Fixer

 

قاعدتا به عنوان یک رهبر و مدیر باید در نظر داشته باشید که چگونه مهارت ها و توانایی های شما به عنوان یک رهبر مکمل فرصت ها و رقابتهای شرکت خواهد بود در زمانی که مدیریت آن به عهده ی شماست. این گونه رهبری و مدیریت نه تنها مستلزم اداره ی موارد ظریف است بلکه این فرد باید دارای ظرفیتی برای تعمق و خود آگاهی باشد.

در حالی که بیشتر بنیان گذاران ، راه اندازی شرکت خود را در طی اولین مراحل رشد رونق میدهند همه ی آنها به مرحله ای می رسند که در آن چالش ها و رقابت های جدیدی پدیدار می شوند.

در این مرحله ،یک رهبر زیرک تشخیص خواهد داد که اکنون زمان مناسب برای انتخاب مدیر عامل است تا شرکت را در طی مرحله ی بعدی مدیریت کنند.

به رهبری و مدیریت منحصر به فرد Marc benioff  و Elon musk دقت کنید که توانستند این مرحله را با تمام و کمال به انجام برسانند ،از معرفی اولین محصول خود به بازار تا اتخاذ شرکت از طریق خروجی آن.

با وجود این در بسیاری موارد شرکت به نیروهای زیادی جهت هدایت و رهبری مراحل رشد و پیشرفت نیاز دارد.

همان طور که نوام واسرمن در مطالعات خود روی شرکت هایstartups turned public  متوجه شد که 25 درصد از مدیر عاملان در عرضه ی اولیه ی عمومی یک شرکت ناتوان میمانند.

بنیاد نهادن شرکتی در حال رشد و ارزیابی یک شرکت پر بازده در واقع بر بازدهی مهارت های علمی تاثیر گذار است.

زمانی که در نقش یک رهبر یا مدیر وارد یک شرکت می شوید روی این موضوع فکر کنید که چگونه خصوصیت و ویژگی های منحصر بە فرد شما باعث موفقیت آن شرکت می شود.

در اینجا سه سوال مطرح است که در طی این پروسه باید از خود بپرسید:

1.آیا من یک بنیان گذار (builder)  هستم یا یک مدیر عامل(Fixer)؟

رهبری سمت های مختلفی را دربر میگیرد که می توان به بنیانگذار،تسهیل کننده و مدیر عامل اشاره کرد.

شناخت شخصیت خود به شما کمک می کند تا ثابت کنید مهارت ها و تجارب شما در این موقعیت مناسب است خواه برای موفقیت شرکت و خواه برای انجام امورات شخصی .

آیا برای ساختن یک تیم انرژی لازم را در خود احساس می کنید یا برای شتاب دادن به یک شرکت در حال رشد و یا  رفع کسب و کاری که در مسیر خود مشکلات زیادی را دارد؟ ممکن است شما سمت و پست های مختلفی را در طی مراحل مختلفی از حرفه تان تجربه کنید.

برای نمونه جک دورسی که در سال 2008 از سمت خود در شرکت Twitter  کناره گرفت .البته او در نقش بنیان گذار شرکت را ترک گفت اما به عنوان مدیر عامل fixer  به شرکت باز گشت. البته این تغییرها در طی کسب تجارب جدید و ابراز علاقه مندی در کار و نقش ما طبیعی است.

زمانی که شخصیت خود را ارزیابی می کنید متوجه خواهید شد این خصوصیت و شاخصه که در گذشته شما را به سمت موفقیت کشانده است در واقع همانی است که اکنون به عنوان چالش یا رقابت برای شما نمود پیدا می کند.

2.کدام یک از مراحل رشد بیشترین انرژی را به من میدهد؟

ترازهایی را از یک شرکت پر بازده پیدا کنید که نیاز دارند این موضوع را درک کنند که چه چیزی شما را به این سمت رسانده و چگونه شما را از رهبر و مدیر قبلی متمایز می کند؟

من هفت سال پس از راه اندازی شرکت در دوره ای با اوج شکوفایی خود  بهInvoca    پیوستم.مدیر عامل جیسون سپی واک با این ایده خود را مطرح کرد. او راه کار خود را تثبیت کرد و یک گروه قوی را بنیان نهاد. او شرکتی را ثبت کرد که وارد مرحله ای شده بود که مستلزم به اجرا درآوردن مهارت های مختلف هم برای مدیریت کارمندان و هم برای آماده کردن و اداره کردن یک معیار برای عرضه ی اولیه ی عمومی بود.

در مورد چیزی فکر کنید که شما در این راه مستمر می کند.

آیا شما به سنگ فرش کردن معابر تمایل دارید یا بیشتر به بردن این طرح به بزرگ راه ها ؟ برای نمونه جیسون اکنون یک سازنده است. او مایل است وضعیت موجود را به چالش بکشاند و کارهایی را انجام دهد که تا آن زمان انجام داده نشده اند. از خودتان بپرسید که چگونه leading  را تعریف می کنید. و از خود بپرسید که چگونه این تعریف با سیر پیشرفت شرکت منطبق است.

3.چه چیزهایی در بازار فرصت به شمار میروند و چگونه میتوان روی آن تمرکز کرد؟

چه شما بنیانگذار باشید و چه مدیر عامل ، درک فرصت های رشدی و چشم اندازهای  رقابتی مهم است و هم اینکه چطور کسب و کار خود را متناسب با آن فرصت ها راه اندازی کنید. به عنوان مالک شرکت به بیوگرافی آن در طی سه سال اخیر توجه کنید. چه اهدافی نیاز است تا در سال آینده تنظیم شوند و سپس یافتن راه های رسیدن به این اهداف.

زمانی که شما این دید را پی ریزی می کنید بهتر درک می کنید که این اقدام در چه موقعیتی امکان پذیر است. در نهایت نقش و حرفه ی شما یه نتیجه ی معنا بخشی به سهامداران شرکت خواهد بود. اسلحه ی خود را روی نقطه ی مشخصی نشانه بگیرید و روی چگونگی شلیک کردن آن تمرکز کنید. چه حجمی از کارها وجود دارند که می توانید آنهارا در حد اعلاء  درمدتی  کوتاه یا بلند به انجام برسانید؟

بازتاب این سه سوال میتواند به شما کمک کند تا درک کنید  چگونه تجربه ، مهارت و خصیصه متناسب با حرفه ی بعدی شما خواهد بود اگرچه این حرفه شما را در نقش حرفه ای برآورد.به اینکه چطور می توانید به مسابه مرحله ی دیگری از زندگی تان ،شرکت را نیز به مرحله ی بعدی سوق دهید.

+ entrepreneur

پاسخ دهید